AI Ikone / AI Icons

Project supervisor: Uroš Krčadinac
Programming: Miloš Trifunović and Mateja Stevanović

Festival S.U.T.R.A. // Official WebsiteProjekat AI ikona se bavi primenom jednog od postupaka kompjuterskog vida (computer vision) u cilju stvaranja slike koja izgledom podseća na pravoslavnu ikonu. Genersianjem piksela kroz postupke mašinskog učenja uspostavlja se relacija između kanona ikone i slike nastale na osnovu programskog kompjuterskog kôda.


Napravljen je računarski program i prikupljena je baza podataka od oko 3500 digitalnih reprodukcija ikona, na osnovu kojih računar uči da kreira sasvim novu sliku. Oslanjanjem na geometrijsko-matematički raspored elemenata digitalne reprodukcije ikone, očekujemo da kroz statističku obradu, računar uspeva da zapazi elemente kanona, odnosno vizuelnog jezika ikone.


Cilj ovog umetničkog projekta jeste demistifikacija moći veštačke inteligencije, usmeravajući algoritamske procese prema podražavanju jezika ikone, suprotstavljajući uticaje dva interfejsa - virtuelnog sveta digitalne slike i tradicionalne rukotvorene ikone - kao artefakta koji u savremenom dobu takođe prolazi kroz različite vrste masovnog reprodukovanja, pri čemu se njene tradicionalne i duhovne vrednosti na neki način devalviraju.

︎   //   ︎  //  ︎